Томас Комерс Сервиз ООД

Адрес: София, жк Света Троица, бл. 321, вх. В, ет. 1, ап. 40

Tел.: 02/920 14 03, 920 14 09

0878 6418 27/ 0878 641826

Факс: 02/ 920 14 10

E-mail: tcs@techno-link.com