Total Recorder е една от най-добрите програми за запис на всеки звук, минаващ през саундкартата на компютъра, в реално време. Програмата позволява множество настройки на записа - формат, време, Sheduled Record и т.н. Инсталира собствен драйвър за запис. Total Recorder ще ви помогне да запишете зву...