Днес едва ли можем да си представим нещо по-различно от стандарта, наложен от съвременните PC-та и Apple машини – няколко типа модули, кутия, клавиатура, мишка, монитор и т.н. Дори и в основата си те да се различават, начинът им на опериране е подобен и всеки, работил на единия тип компютърна система, сравнително лесно може да се приспособи към друг.
Но ако вече знаете, че в миналото се е работило чрез директно въвеждане на машинен код и върхова технология са били перфокартите и перфолентите, а от друга страна, познавате по-съвременните компютърни представители – IBM PC съвместими и техните предшественици, от рода на представените преди време Atari, може би сте си задали въпроса: а кое е междинното звено между тях?
Такова звено има, тъй като ИT революцията е базирана на постепенна еволюция, в която ясно могат да се разграничат няколко “избухвания”. Именно една такава искра, повела компютърната индустрия по нов път, се явява и Altair.