След като повече от 10 години комуникацията между процесора и останалата система се осъществяваше чрез една-единствена централизирана шина, в последните няколко години буквално сме свидетели на бум в това отношение. Първата компания, изцяло променила пътя на обмен на информацията, беше AMD с HyperTransport, но с новото си поколение процесори Intel също преминава към нов и по-адекватен начин за прехвърляне на данните.