Karen's Replicator е удобна програма за резервно копиране (backup) на файлове, папки и дори цели дискове. Действието на Karen's Replicator, подобно на много други програми е копиране на избраните файлове, папки и/или дискове от една папка в друга или от един диск в друг, като папките и/или дисковете...