HostsMan е безплатна програма за лесно управление на hosts-файла във вашата компютърна система. Програмата позволява редактирането, проверката и създаването на резервни копия на изключително важния hosts-файл. HostsMan трябва да бъде стартирана с администраторски права.Файлът hosts в операционната с...