За изграждането на качествена безжична мрежа са необходими два основни компонента – точките за достъп, които всъщност представляват рутери, и клиентските карти. Според типа на последните те могат да са както за обикновена PCI шина, така и за PCI-Express, PCMCIA или дори най-обикновен USB порт. Ясно е, че в зависимост от това какъв интерфейс използват картите те ще предлагат както различна производителност, така и качество на сигнал и обхват. Нека разгледаме една много любопитна комбинация от рутер и клиентско устройство, произведени от Edimax.