Classic Shell е помощна програма, която включва класическото старт-меню от ОС Windows XP във Windows 7, а тази версия работи и с Windows 10. Classic Shell добавя в експлоръра комплект софтуерни инструменти за преминаване в родителската папка, показване свойствата на папката, изрязване, копиране и по...