Active Partition Manager е мощна безплатна програма за ефективно управляване на логическите дискове. Active Partition Manager дава възможност за създаване, форматиране и премахване на логически дялове, без рестартиране на компютърната система. С помощта на Active Partition Manager е възможно формати...